VÅRA TJÄNSTER

BESKÄRNING   FÄLLNING   PLANTERING   BORTFORSLING   RÅDGIVNING   PRIS   STUBBFRÄSNING

Bland våra tjänster erbjuder vi beskärning, fällning, plantering, bortforsling samt rådgivning av träd. Läs mer om varje enskild tjänst i menyn ovanför.


Det finns många olika anledningar till att träd behöver beskäras. Det kan vara att mer ljusinsläpp önskas eller att det utgör en säkerhetsrisk för människor och byggnader i närområdet. Det kan behövas en uppbyggnadsbeskärning eller bara en allmän översyn av trädet. Oavsett anledningen till beskärningen är det viktigt att beskärningen utföres på ett så försiktigt sätt som möjligt med små snitt för att bevara trädets naturliga karaktär så långt det bara går.

Uppbyggnadsbeskärning
Beskärning av unga träd upp till ca 30 års ålder. Trädets grenarkitektur styrs för att undvika felväxande eller korsande grenar samt eventuella dubbeltoppar. Genom detta skapas en bra grundstomme för trädet att växa vidare på. Det är en återkommande åtgärd som bör utföras med täta intervaller under trädets unga år, detta för att undvika större snittytor i framtiden.

Underhållsbeskärning
Beskärning av äldre träd där torra, korsande/skavande eller skadade grenar avlägsnas. Eventuella gatlampor och byggnader frias från alltför nära växande grenar.

Kronhöjning
Lågt växande grenar avlägsnas eller styrs om för att få fri höjd under trädet, detta utföres oftast över bilvägar och gång/cykelbanor.

Övrig beskärning
Exempel på detta kan vara en säkerhetsbeskärning där större torra grenar som riskerar att falla ned avlägsnas. Det kan även vara en beskärning som utföres för att viktavlasta en gren som annars riskerar att knäckas.

Markfällning
Där utrymme finns kan vi med stor precision fälla trädet från marken.

Sektionsfällning
När det inte finns utrymme för att fälla hela trädet klättrar vi upp och fäller trädet bit för bit, hela tiden säkrade i trädet med sele och livlinor. Om så krävs firar vi ner träddelarna med hjälp av block och firningslina, med denna metod görs minimal åverkan på omgivande miljö. Skulle trädet av någon anledning bedömas vara osäkert att klättra i använder vi oss av kranbil eller skylift för att bit för bit fälla trädet

För att få ett friskt träd som kan utvecklas på bästa möjliga sätt krävs det en ordenligt utförd plantering där hänsyn tas till den omgivande miljön. Viktiga faktorer är valet av växtmaterial samt utförandet av växtbädden och trädstödet.

Vid önskemål tar vi hand om bortforslingen av ris och stamdelar efter utfört arbete.Vi erbjuder konsultering av trädplantering och skötsel. Vi utför även trädvårdplaner för t.ex. flerårig skötsel.

Du kan även kontakta oss om du har träd som behöver besiktas, där vi undersöker träden och lämnar förslag på eventuell åtgärd.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert så kommer vi och gör en bedömning ute på plats.


Har du en stubbe du vill bli av med i din trädgård? Stubbfräsen avlägsnar stubben på ett för omgivningen skonsamt sätt.